Novosti

Ukupno 33 djece uči plivati i zabavlja se u Ljetnom kampu u Poreču

Više…

Vižinadi ponovo najviša ocjena za transparentnost proračuna

Više…

Sufinanciranje nabavke radnih bilježnica i školskog pribora

Više…

Obavijesti

Redukcija pitke vode I. stupnja

Župan Istarske županije dana 15. srpnja 2022. godine, je donio Zaključako uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije. Radi izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda kojasu u sustavu vodoopskrbe Istarske županije te u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava uvodi se djelomična mjera REDUKCIJE PITKE VODE I. STUPNJA. ITA:https://www.istra.hr/it/informazioni/pianificazione-del-viaggio/informazioni-utili/consumo-di-acqua-in-istria ENG:https://www.istra.hr/en/information/planning-your-travel/useful-information/water-consumption-in-istria […]

Više…

Poništava se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada – Visinada

Više…

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 05/2010 i 4/2012), Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada dana 15. lipnja 2022. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada. Pismene ponude dostavljaju se neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ […]

Više…

Općina Vižinada
prijatelj djece

Ukupno 33 djece uči plivati i zabavlja se u Ljetnom kampu u Poreču

Više…

Sufinanciranje nabavke radnih bilježnica i školskog pribora

Više…

Projekti

Kanalizacijski sustav Vižinada

Više…

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Vižinada

Više…
 • Povijest i kulturna baština

  Vižinada je mjesto iznimno bogate povijesne i kulturne baštine, a već na gradinama u okolici vidljivi su tragovi života iz pretpovijesti, antike i ranog srednjeg vijeka. Pokraj sela Ferenci u arheološkim istraživanjima početkom 50-ih godina prošlog stoljeća pronađeni su tragovi slavenske nekropole iz 7. stoljeća, a prvi pisani spomen iz 1177. govori o Vižinadi kao posjedu porečkih biskupa.

  Povijest i kulturna baština
 • Odgoj i obrazovanje

  U državi s poražavajućom natalitetnom slikom stava smo da i na lokalnoj razini treba poduzeti sve moguće mjere kako bi se obiteljima s djecom olakšao život te da djeca, uz redovno školovanje ili pohađanje vrtića, na raspolaganju moraju imati i brojne druge dodatne aktivnosti i edukacije.

  Odgoj i obrazovanje
 • Kultura, sport i civilno društvo

  Na području općine djeluje nekoliko sportskih klubova i udruga koje svojim aktivnostima promiču razvoj sporta, kulture i civilnog društva. Općina Vižinada redovito financijski i logistički potpomaže sve koji djeluju unutar segmenta kulture, sporta i civilnog društva, koje je jedan od temelja funkcioniranja naše općine.

  Kultura, sport i civilno društvo
 • Zaštita okoliša

  Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

  Zaštita okoliša