Prostorni plan uređenja Općine Vižinada-Visinada

  • Prostorni plan uređenja Općine Vižinada – Visinada donesen je 2004. godine, nakon čega je jednom mijenjan iste godine. Odluke o donošenju objavljene su u Službenom glasniku Grada Poreča br. 1/04 i 4/04.
  • Tijekom 2015. godine, izrađene su dopune PPUO Vižinada – Visinada u smislu članka 201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) te je Odluka o donošenju objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada – Visinada br. 4/15.
  • Postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada – Visinada započet je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Vižinada – Visinada koja je objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada – Visinada br. 5/14 i donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada. Postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUO Vižinada – Visinada se provodio sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), a financiran je iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Donošenjem ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada – Visinada mijenja se i dopunjuje Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vižinada – Visinada, koja je objavljena u Službenim novinama Općine Vižinada – Visinada, br. 8/16. Sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada – Visinada su Odredbe o provedbi te kartografski prikazi, koji se, donošenjem ovih Izmjena i dopuna, u cijelosti zamjenjuju novima.

3. Grafički dio plana – građevinska područja