Provedbeni program za razdoblje 2021.-2025.

Provedbeni program Općine Vižinada-Visinada za razdoblje 2021.-2025. strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata načelnika i kao takav vrijedi za taj mandat. Njime će biti definirane mjere,  aktivnosti te razvojni projekti Općine Vižinada-Visinada za nadolazeće razdoblje.