Bunari i lokve – jučer, danas, sutra

O PROJEKTU

Naziv projekta: Bunari i lokve – jučer, danas, sutra

Nositelj projekta: ZAJEDNICA TALIJANA VIŽINADA – COMUNITÀ DEGLI ITALIANI VISINADA

Vrijednost projekta: 3.186,55 eura (od toga potpora 2.950,00 eura)

Cilj ovog projekta je, u suradnji s Javnom Ustanovom Natura Histrica, lokalnim udrugama i mještanima Općine Vižinada, provesti identifikaciju lokvi i njihovo mapiranje, nakon čega bi se krenulo u revitalizaciju istih prema stupnju najveće ugroženosti.  Odlazak na izvor, bunar ili lokvu nekada je predstavljao svakodnevnu nezaobilaznu obvezu no danas je njihovo postojanje zbog pretjerane intervencije u krajobrazu odnosno neodržavanja izuzetno ugroženo. Edukacijom najmlađih kroz predavanja stručnjaka o njihovom ekosustavu i važnosti kao i prenošanje znanja starije populacije o značaju lokava nekad, cilj je osvijestiti gorući problem njihovog nestajanja. Revitalizirana lokva bila bi uključena u turističku-biciklističku rutu s informativnom tablom na tri jezika.  

Projekt je u cijelosti proveden tijekom 2023. godine, te su u sklopu projekta provedene sljedeće aktivnosti:

  • Identifikacija i mapiranje lokvi, izvora i bunara na području općine Vižinada – mapirano je 26 lokvi, 7 bunara i 4 izvora
  • Čišćenje vegetacije oko lokvi, izvora i bunara na području općine Vižinada – očišćene su 4 lokve i 1 bunar
  • Čišćenje lokve od mulja – očišćene su 2 lokve u Bajkinima i Ferencima
  • Izrada kamenog vijenca oko bunara Sridnjak
  • Izrada informativne table – postavljene su 2 informatinve table pored lokvi u Markovićima i Ferencima
  • Održavanje edukativnih predavanja za djecu
  • Umrežavanje djece i starijih i priča o lokvama i bunarima
  • Završna prezentacija projekta

Projekt “Bunari i lokve – jučer, danas, sutra” proveden je u sklopu programa Mali projekti za bolje sutra uz financijsku potporu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva – Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile, Zajednice Talijana Vižinada – Comunità degli Italiani Visinada i Općine Vižinade – Comune di Visinada, te partnera u projektu JU Natura Histrica i Lovačke udruga Fazan.