Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta

Projekt obuhvaća rekonstrukciju vatrogasnog spremišta u naselju Vižinada – Visinada koji je sastavni dio Općine Vižinada – Visinada. 

Projektom se ostvaruje osnovni cilj: doprinos razvoju lokalne zajednice, sigurnosti i kvalitete života na području cijele općine. Navedeni opći cilj ostvarit će se i specifičnim ciljevima: osiguranje prostora za skladištenje vatrogasne opreme DVD-a VITIS Vižinada, unaprjeđenje provedbe mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva Općine Vižinada, osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članova DVD-a VITIS Vižinada, podizanje razine vatrogasne kulture na području Općine Vižinada te motiviranje mladih naraštaja za uključivanje u protupožarnu zaštitu na području Općine Vižinada.

Rezultati projekta:

  • Rekonstruirana, funkcionalna građevina vatrogasnog spremišta okvirne tlocrtne dimenzije 36,24 m x 21,05 m, visine 8,10 m mjereno od najniže kote uređenog terena uz građevinu. 
  • Izgrađeno vatrogasno spremište koje se sastoji od suterena i prizemlja ukupne neto površine 113,0 m².
  • Osiguran prostor za pohranu vatrogasne opreme svih članova DVD „VITIS“ Vižinada koja se trenutno nalazi kod svakog vatrogasca u vlastitoj kući
  • Osiguran prostor za osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje 10 aktivnih članova DVD „VITIS“ Vižinada, 3 izvršna člana, 4 člana veterana i 2 člana podmlatka
  • Uključivanje podmlatka u protupožarnu zaštitu
  • Podignuta razina sigurnosti stanovništva i turista

Ukupna vrijednost projekta iznosi 398.418,31 HRK, a iznos EU potpore 148.250,00 HRK. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (90%) i proračuna Republike Hrvatske (10%), a provodi se u okviru operacije 7.4.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ temeljem Podmjere 19.2 ”Provedba operacija unutar CLLD strategije” u okviru Mjere 19 ”Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice”, LAG-a „Sjeverna Istra“ iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020