Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Bajkini – Nardući – Vrbani – Klis

Projekt uključuje radove na rekonstrukciji prometnice – nerazvrstane ceste u Općini Vižinada na dionici Bajkini-Nardući-Vrbani-klis u sklopu kojih se provode asfalterski, zemljani, betonski i armirački radovi te zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi.

CILJEVI PROJEKTA – Provedbom ulaganja želi se povećati razina kvalitete prometne infrastrukture u slabije naseljenom ruralnom prostoru te poboljšati povezanost ruralnih područja s lokalnim i regionalnim centrima što će omogućiti potrebne uvjete za održivi razvoj te poboljšanu kvalitetu života stanovništva područja. Provedbom projekta žele se revitalizirati slabo naseljena područja Općine Vižinada rekonstrukcijom cestovne infrastrukture kako bi se olakšalo prometovanje tim područjem i lokalnom stanovništvu pružio zadovoljavajući komunalni standard. Cilj investicije je rekonstrukcijom trenutno neadekvatne ceste omogućiti brz, efikasan i siguran transport svih krajnjih korisnika.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA – Rezultat provedbe projekta je rekonstruirana jedna cesta na dionici Bajkini-Nardući-Vrbani-Klis u duljini 2.118 metara koja je u trenutku prijave asfaltirana i uređena za promet motornih vozila i pješaka ali se asfaltni zastor nalazi u vrlo lošem i trošnom stanju. Kontinuiranim ulaganjem u poboljšanje kvalitete infrastrukture na ruralnom području očekuje se poboljšanje kvalitete života za 69 stanovnika naselja Bajkini, Nardući i Vrbani ali i za 1.158 stanovnika Općine Vižinada. Očekuje se sprječavanje depopulacije i dugoročna održivost općine. Provedbom ulaganja ostvariti će se bolja prometna povezanost naselja na području općine sa lokalnim cestama što će dovesti do povećanja socijalne uključenosti i lokalnog razvoja ruralnog područja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.618.441,00 HRK dok je ukupni iznos prihvatljivog ulaganja 1.547.084,75 kn.  Ulaganje se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., Mjere 07 ” Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore i uštedu energije”, Operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” a sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) iznosi 1.315.022,04 HRK a iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore) iznosi 232.062,71 HRK.