Kanalizacijski sustav Vižinada

Kanalizacijski sustav za naselje Vižinada, vrijedan gotovo 7 milijuna kuna, financiran je iz sredstava IPARD programa ukupno u visini od 4,2 milijuna kuna, te iz sredstava Istarskog vodozaštitnog sustava koji je u njegovom financiranju sudjelovao s iznosom od 2,2 milijuna kuna. Radi se o II fazi projekta koja obuhvaća gradnju 2,3 km kanalizacijskih kolektora, gradnju jedne crpne stanice te gradnju MBR uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 2×200 ES.

Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 5,9 milijuna kuna (bez PDV-a), a izvođač radova je bila tvrtka Benčić d.o.o. iz Rovinja. Ugovoreni podizvoditelj dijela opreme bila je tvrtka Almes eko  d.o.o. iz Rijeke, a ostali podizvoditelji bili su Građevinarstvo Ritoša d.o.o. iz Vižinade i Uslužni obrt Ritoša iz Vižinade. Glavni stručni nadzor izvodio je Danijel Simonetti iz tvrtke Istrainženjering d.o.o. iz Poreča, dok je projektant bila tvrtka Fluming d.o.o. iz Rijeke. Radove I faze koji su obuhvaćali gradnju kolektora dužine 1,4 km izvodio je Građevinski obrt Šalić iz Nove Vasi, a ti su radovi okončani 2009. godine.

Radovi na izgradnji sustava završili su u travnju 2016. godine, tehnički pregled izvršen je u lipnju, dok je uporabna dozvola dobivena u srpnju iste godine. Povodom Dana Općine Vižinada, 30.09.2016. godine, svečano je obilježen završetak radova te stavljanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u pogon. Društvo Odvodnja Poreč kojoj je povjereno upravljanje sustavom i njegovo održavanje vršit će priključenje korisnika na sustav.

Izgradnja kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja investiciju koja je od velikog značaja i preduvjet za razvoj, te unapređenje radnih i životnih uvjeta za svakoga stanovnika i poslovnog subjekta u naselju Vižinada. Kanalizacijski sustav je već duže vrijeme prioritetna investicija općine jer omogućava dugotrajni razvoj na području jedinice lokalne samouprave i naselja Vižinada, višu kvalitetu života i viši nivo zaštite okoliša.

Izgradnja kanalizacijskog sustava i odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mjere su kojima se osigurava učinkovita zaštita izvorišta pitke vode, vodotokova i tla na području naselja Vižinada, kao i na širem području središnje i sjeverne Istre gdje na relativno velikom području živi mali broj stanovnika.

Kanalizacijski sustav je sustav objekata i mjera povezanih u funkcionalnu cjelinu s osnovnim ciljem sakupljanja, odvođenja i pročišćavanja sanitarno-potrošnih otpadnih voda, te njihovog ispuštanja nakon pročišćavanja ili ponovne upotrebe na tehnički što ispravniji i ekonomičniji način. Kanalizacijski sustav u naselju Vižinada predviđen je kao razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, tj. posebno se odvode sanitarno-potrošne otpadne vode, a posebno oborinske.

Krajnji rezultat projekta biti će da će gotovo svi stanovnici i gospodarstvo biti do kraja 2017. godine priključeni na moderni kanalizacijski sustav sa pročišćavanjem otpadnih voda, te da će septičke jame biti u cijelosti eliminirane, a otpadne vode se više neće nepročišćene otpuštati u okolni teren. Efekti novoga stanja na zdravlje stanovnika, na kvalitetu okolnog tla i podzemnih voda, te na buduću kvalitetu života i gospodarski razvoj cijeloga kraja biti će izuzetno veliki.