Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada

Naziv projekta: Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova- dječji vrtić Vižinada

Kratak opis: Projekt uključuje aktivnosti izgradnje i opremanja zgrade dječjeg vrtića i jaslica u naselju Vižinada, kapaciteta prihvata ukupno 55 djece.

CILJEVI PROJEKTA – Ulaganje ima za cilj osigurati adekvatan prostor za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u školu za djecu sa područja općine Vižinada. Provedbom ulaganja želi se dodatno povećati dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga za skrb djece na području Općine. Uz navedeno ciljevi projekta su i smanjenje nezaposlenosti zadržavanjem i otvaranjem novih radnih mjesta u dječjem vrtiću i jaslicama, pozitivan utjecaj na zapošljavanje roditelja djece i povećanje životnog standarda obitelji, stvaranje preduvjeta za daljnji rast i razvoj te stvaranje osnovnih predujveta za povratak i ostanak mladih stanovnika na području Općine

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  • Izgrađena i opremljena zgrada dječjeg vrtića i jaslica neto površine od 446,08 m2  u skladu s Državnim pedagoškim standardom
  • Uspostavljene dvije vrtićke grupe za 40 djece
  • Uspostavljena jedna jaslička grupa za 15 djece
  • Preseljeno 30 djece vrtićkog uzrasta iz neadekvatnih uvjeta postojećeg dječjeg vrtića u novi dječji vrtić te upisana nova djeca koja se nalaze na listi čekanja ili koja pohađaju druge vrtiće izvan područja Općine Vižinada-Visinada radi nedostatnog broja slobodnih mjesta
  • Zadržavanje 3,5 radna mjesta
  • Zapošljavanje dodatne četiri osobe
  • Smanjenje nezaposlenosti i povećanje broja stanovnika na području Općine za 5%

IZVOR FINANCIRANJA: Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.548.356,25 HRK s PDV-om dok je ukupni iznos prihvatljivog ulaganja 8.020.675,00 kn.  Ulaganje se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., Mjere 07 ” Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” a sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) iznosi 4.434.059,00 HRK a iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore) iznosi 782.481,00 HR.