Kapitalni projekti

Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta

Projekt obuhvaća rekonstrukciju vatrogasnog spremišta u naselju Vižinada – Visinada koji je sastavni dio Općine Vižinada – Visinada.  Projektom se ostvaruje osnovni cilj: doprinos razvoju lokalne zajednice, sigurnosti i kvalitete života na području cijele općine. Navedeni opći cilj ostvarit će se i specifičnim ciljevima: osiguranje prostora za skladištenje vatrogasne opreme DVD-a VITIS Vižinada, unaprjeđenje provedbe […]

Kanalizacijski sustav Vižinada

Kanalizacijski sustav za naselje Vižinada, vrijedan gotovo 7 milijuna kuna, financiran je iz sredstava IPARD programa ukupno u visini od 4,2 milijuna kuna, te iz sredstava Istarskog vodozaštitnog sustava koji je u njegovom financiranju sudjelovao s iznosom od 2,2 milijuna kuna. Radi se o II fazi projekta koja obuhvaća gradnju 2,3 km kanalizacijskih kolektora, gradnju […]

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada

Prostorni plan uređenja Općine Vižinada je osnovni prostorno planski dokument Općine  Vižinada-Visinada, koji implementira ciljeve razvoja utvrđene Programom ukupnog razvoja u prostorne okvire. Izrađuje se kroz sustav prostornog uređenja hijerarhijski usklađen sa važećom zakonskom regulativom te prostorno planskom dokumentacijom višeg reda. Postojeći plan izrađen je 2004. godine, od njegovog usvajanja prošlo je 16 godina te se pojavila […]

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Bajkini – Nardući – Vrbani – Klis

Projekt uključuje radove na rekonstrukciji prometnice – nerazvrstane ceste u Općini Vižinada na dionici Bajkini-Nardući-Vrbani-klis u sklopu kojih se provode asfalterski, zemljani, betonski i armirački radovi te zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi. CILJEVI PROJEKTA – Provedbom ulaganja želi se povećati razina kvalitete prometne infrastrukture u slabije naseljenom ruralnom prostoru te poboljšati povezanost ruralnih područja s lokalnim […]

Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada

Naziv projekta: Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova- dječji vrtić Vižinada Kratak opis: Projekt uključuje aktivnosti izgradnje i opremanja zgrade dječjeg vrtića i jaslica u naselju Vižinada, kapaciteta prihvata ukupno 55 djece. CILJEVI PROJEKTA – Ulaganje ima za cilj osigurati adekvatan prostor za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u školu za […]

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju VižinadaKratki opis projekta: Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada kojeje sastavni dio Općine Vižinada-Visinada.Glavni cilj projekta je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta kako bi se u naselju Vižinada stvorilinužni uvjeti za sigurnu igru djece na dječjem igralištu te kako bi se doprinijelo ostvarenju njihovih pravaiz […]