Službene novine

Odaberite godinu:

06/2024

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • III. izmjene i dopune Plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2024. godinu

05/2024

Sadržaj

I OPĆINSKO VIJEĆE

 • Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti na projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste Zabregi u naselju Vižinada“

04/2024

Sadržaj

I OPĆINSKO VIJEĆE

 • Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada
 • Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada putem javnog natječaja
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka nabave za uređenje prostorija općinske zgrade (II faza)
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka nabave za uređenje nerazvrstanih cesta na području općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka nabave za usluge košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste i puteve
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka nabave za usluge održavanja nerazvrstanih cesta, puteva i staza
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za rekonstrukciju nogometnog igrališta Fabrika
 • Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za novorođenu djecu
 • Statut Dječjeg općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2024. godinu

03/2024

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Vižinada-Visinada za 2024. godinu

02/2024

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • I. Izmjene i dopune plana nabave Općine Vižinada Visinada za 2024. godinu
 • Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova zakupa poslovnih objekata
 • Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja

01/2024


II Općinski načelnik

 • Plan nabave Općine Vižinada-Visinada za 2024. godinu