Općinski načelnik

Općinski načelnik zakonski je zastupnik jedinice lokalne samouprave i nositelj je izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave, a bira se neposredno voljom građana na lokalnim izborima što predstavlja najviši čin demokracije. Mandat načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Na lokalnim izborima održanim 16. svibnja 2021. godine za općinskog načelnika Općine Vižinada-Visinada izabran je Marko Ferenac (SDP) koji dužnost načelnika obavlja od 2013. godine.

Na posljednjim izborima za zamjenika načelnika iz reda pripadnika Talijanske nacionalne manjine izabrana je Neda Šainčić Pilato.

Marko Ferenac, mag.oec.
Općinski načelnik

Telefon: +385 (0) 52 446 102
Mobitel: +385 (0) 99 307 1510
e-mail: marko.ferenac@vizinada.hr

Neda Šainčić Pilato
Zamjenica načelnika iz reda pripadnika Talijanske nacionalne manjine
La Vicesindaca appartenente alla minoranza nazionale italiana

Telefon: ‪+385 99 423 0550‬
e-mail: [email protected]

Općinski načelnik i zamjenik stranke primaju svakodnevno uz prethodnu najavu.