Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) Općina Vižinada-Visinada objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina Vižinada-Visinada kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Općine Vižinada-Visinada https://www.vizinada.hr

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica Općine Vižinada-Visinada djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

1. neusklađenosti sa Zakonom

 • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, te mogućnost mijenjanja kontrasta elemenata mrežnog sadržaja (teksta, slike itd.)
 • poveznice nisu adekvatno istaknute, kako bi osobe sa oštećenjem vida mogle uočiti da se radi o poveznici
 • poveznice kojima se odlazi na mrežne stranice drugog subjekta nisu tekstualno naglašene
 • kod dokumenata nije jasno navedeno na koji način će se dokumenti otvoriti u pregledniku (nova kartica, ponuda za preuzimanje ili odlazak na mrežne stranice poslužitelja)
 • fotografije na mrežnoj stranici nemaju tekstualni opis (alt tekst), tako da čitači zaslona ne mogu izvršiti svoju namjenu
 • slike na mrežnoj stranici ne sadrže kratki tekstualni dopis (ispod slike)
 • dinamički sadržaj se ne može zaustaviti, odnosno ponovno pokrenuti (slide show slika)

2. nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom 1. Općina Vižinada-Visinada se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

3. sadržaj nije unutar opsega Zakona

U skladu s člankom 3. Zakona Općina Vižinada-Vizinada smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:

 • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Općine Vižinada-Visinada želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje Općine Vižinada-Visinada putem e-mail adrese [email protected] Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
 • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Općina Vižinada-Visinada će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020., a zadnji put revidirana 21. rujna 2020.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo vanjski suradnik.

POVRATNE INFORAMCIJE I KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva Općina Vižinada-Visinada možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje:

Gordana Bottezar

e-poštom: [email protected]
telefonom: +385 52 446 425
poštom na adresu: Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18a, 52 447 Vižinada

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.