Odgoj i obrazovanje

U državi s poražavajućom natalitetnom slikom stava smo da i na lokalnoj razini treba poduzeti sve
moguće mjere kako bi se obiteljima s djecom olakšao život te da djeca, uz redovno školovanje ili
pohađanje vrtića, na raspolaganju moraju imati i brojne druge dodatne aktivnosti i edukacije. Osim
toga, Vižinada s ponosom nosi epitet “Općina – prijatelj djece”, što umnogome ukazuje na iznimnu
skrb o najmlađim kategorijama ovdašnjeg stanovništva.

Stoga je Općini Vižinada jedan od prioriteta bio gradnja novog dječjeg vrtića, i taj je projekt
uspješno realiziran. U jesen 2020. godine otvoren je novoizgrađeni vrtić jaslicama vrijedan više od
11 milijuna kuna, koji pohađa više od 50 djece. Vrtić je moderan, prilagođen svim pedagoškim
standardima, i nalazi se na velikoj parceli od 2000 četvornih metara koja je u cijelosti hortikuluralno
uređena te opremljena brojnim spravama za igranje i rekraciju mališana. Ujedno, u vrtiću je
omogućeno učenje talijanskog jezika. U okviru demografskih mjera povećali smo naknade za
novorođenčad, pa za prvo dijete Općina izdvaja 2000 kuna, za drugo 3000 kuna, za treće 4000 kuna
te za četvrto i svako sljedeće dijete 5000 kuna.

Djeci osovnoškolske dobi Općina Vižinada svake godine sufinancira nabavku radnih bilježnica i
školskog pribora. Područnu osnovnu školu u Vižinadi polazi oko stotinu učenika, a Općina od 2015.
godine sufinancira i program produženog boravka u školi. Pomaže se i srednjoškolcima, na način da
Općina sufinancira njihov prijevoz.

Na kraju svake školske godine općinski načelnik tradiconalno organizira prijem za odlične učenike
viših razreda Osnovne škole Jože Šurana PŠ Vižinada, pri čemu najbolji učenici dobiju nagrade i
priznanja, a jednako tako dobiju ih i učenici koji su na raznim županijskim i državnim natjecanjima
ostvarili zapažene rezultate.

A već više generacija predškolaca i osnovnoškolaca veseli se drugoj polovini srpnja, kada se
organizira “Ljetni kamp – škola plivanja” u Poreču, u trajanju od deset dana. Općina Vižinada
sufinancira ovaj edukativno-zabavni program, kroz koji se djeca druže, uživaju u ljetnim igrama te
prolaze školu plivanja.

Organiziramo i događanja poput Dječjeg tjedna, koja su svima od velike važnosti, jer djeca unutar
sedam dana aktivno sudjeluju na brojnim kreativnim i edukativnim radionicama te usvajaju vrlo
korisna nova znanja, pri čemu se istodobno druže i zabavljaju.

Korisni linkovi: