Udruga Sonda

Udruga Sonda osnovana je ciljem da dokaže visoku učinkovitost kreativnosti i njezin iznimno pozitivan utjecaj na razvoj zajednice, u sociološkom i ekonomskom pogledu.

U ostvarenju tog cilja, Udruga kreativnost čini dostupnom svakom zainteresiranom pojedincu, stvarajući s njime (da, s tobom!) i sa širom zajednicom relevantne proizvode, projekte i programe usmjerene ka jačanju suradnje i stvaranju boljeg društva.

Udruga djeluje u inspirativnoj sredini općine Vižinada u središtu poluotoka Istra (Hrvatska), s pogledom na brežuljke, vinograde i dolinu rijeke Mirne. Od 2021. godine Udruga Sonda uređuje program Sonda Kreativnog centra u Vižinadi.

Osnivači Udruge su vlasnici međunarodno nagrađivanog kreativnog studija za dizajn i komunikacije – Studio Sonda, koji podržavaju rad udruge da bi osnaživali kreativnost, kako u našoj lokalnoj zajednici (općini Vižinada), tako i u ostatku Hrvatske, Europe i svijeta.

Kontakt:
[email protected]