Lovačka udruga Fazan

Lovačka udruga „Fazan“ Kaštelir-Vižinada osnovana je 1995. godine, gospodari zajedničkim otvorenim lovištem  XVIII/120 „Blatnica“  ukupne površine 5.576 ha, a najvećim dijelom djeluje i okuplja članove s područja Općina Vižinada i Kaštelir-Labinci. Sjedište Udruge je u lovačkom domu na adresi Maštelići 2 u Vižinadi koji je svečano otvoren 2015. godine.

Udruga se prvenstveno bavi promicanjem i unaprijeđenjem lovstva te uzgojem i zaštitom divljači kao i razvojem lovne kinologije i streljaštva. Ukupno okuplja 135 aktivnih članova koji kroz razne aktivnosti, radove i radne akcije održavanju i stalno poboljšavaju uvjete u lovištu. Uz lovstvo posebna se važnost pridaje okupljanju članova i kvalitetno aktivno provođenje vremena na otvorenom.

Lovište je bogato biljnim i životinjskim svijetom, a posebno se može izdvojiti visoka divljač poput jelena običnog, srne obične i svinje divlje, te niska plemenita i prolazna divljača kao što je zec, fazan, prepelica i šljuka.

Kroz djelovanje Udruge u lovištu je moguć razvoj lovnog turizma koji se uspješno provodi već dugi niz godina.

Podaci o udruzi:
Lovačka uduga „Fazan“ Kaštelir-Vižinada
Maštelići 2, 52447 Vižinada
OIB: 24561669079

Kontakt podaci:
Predsjednik: Franc Arman tel: 091 446 2266, mail: [email protected]
Tajnik: Vedran Pilat te: 091 891 4343, mail: [email protected]
Lovočuvar: Valter Legović tel: 098 918 8443
Lovnici: Denis Mekiš tel: 098 886 651 i Daniel Petrović tel: 099 230 0409