Općina i građani

Odgoj i obrazovanje

U državi s poražavajućom natalitetnom slikom stava smo da i na lokalnoj razini treba poduzeti svemoguće mjere kako bi se obiteljima s djecom olakšao život te da djeca, uz redovno školovanje ilipohađanje vrtića, na raspolaganju moraju imati i brojne druge dodatne aktivnosti i edukacije. Osimtoga, Vižinada s ponosom nosi epitet “Općina – prijatelj djece”, što […]

Kultura, sport i civilno društvo

Na području općine djeluje nekoliko sportskih klubova i udruga koje svojim aktivnostima promiču razvoj sporta, kulture i civilnog društva. Općina Vižinada redovito financijski i logistički potpomaže sve koji djeluju unutar segmenta kulture, sporta i civilnog društva, koje je jedan od temelja funkcioniranja naše općine. Organizacije civilnog društva svojim djelovanjem zapravo upotpunjuju rad općine kao jedinice […]

Socijalna skrb i zdravstvo

Zakonom o socijalnoj skrbi uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje socijalne skrbi, prava i socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi i postupci za njihovo ostvarivanje. Jednako tako, Zakonom se definiraju korisnici, sadržaj i način obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, stručni radnici u socijalnoj skrbi, zbirke podataka, inspekcijski i upravni nadzor te druga pitanja […]

Komunalni sustav

Zakonom o komunalnom gospodarstvu uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo. Dimnjačarske usluge Na području Općine Vižinada-Visinada dimnjačarske poslove obavlja tvrtka CAMINUS j.d.o.o., OIB 06221600831, Janka Jurkovića 5, 42000 Varaždin. Kontakti […]

Zaštita okoliša

U Republici Hrvatskoj svakako je moguće dugoročno očuvati okoliš, a za to je potreban zajednički angažman pojedinca, lokalne zajednice i države. Dobro osmišljenim programima i aktivnostima te jasno definiranim principima, možemo učiniti mnogo u ovom području koje na globalnoj razini postaje sve značajnije. Prema definiciji, zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je […]