Agostino Ritossa

liječnik i političar (Vižinada,15.I.1869. – Vižinada, 25.XI.1933.)

Agostino Ritossa rođen je u Vižinadi u skromnoj poljoprivrednoj obitelji. Nakon završene gimnazije nastavlja studij medicine na Sveučilištu u Beču, gdje je diplomirao 1893. godine. Po završetku studija vratio se u rodno mjesto gdje je započeo liječničku karijeru kao općinski liječnik (medico comunale). Bio je član Liječničke komore za Istru. Njegova je liječnička umješnost i nadasve humanost bila čuvena na Vižinaštini, Poreštini, Istri i šire. 

Usporedno s razvojem liječničke karijere, započinje svoje političko djelovanje. Nastanak i razvoj socijalističkog pokreta u Vižinadi početkom 20. stoljeća vezan je uz djelovanje braće Agostina i Francesca Ritosse, a napose prvoga. Početkom 1904. Agostino Ritossa izabran je za socijalističkog načelnika Vižinade, a na toj je funkciji ostao do 1914., čime je postao prvi istarski načelnik socijalist, dok je općina Vižinada u posljednjim predratnim godinama postala „modelom socijalističke uprave“. Bio je među vodećim organizatorima socijalističkog pokreta u Istri početkom 20. stoljeća. Održao je mnogobrojne javne govore, zastupajući prava radnika i poljoprivrednika, a zagovarao je suradnju talijanskog i slavenskog žiteljstva u Istri. Posebno su bili upečatljivi njegovi govori održani na godišnjim kongresima istarskih socijalista diljem Istre. Blisko je surađivao sa sumještaninom Giuseppeom Tuntarom (1882. – 1940.), istaknutim predstavnikom istarskog radničkog pokreta.

U travnju 1904. na njegovu je inicijativu u Vižinadi otvoren Poljoprivrednoradnički kabinet s bibliotekom (Gabinetto agricolo-operaio con biblioteca circolante). U proljeće 1905. promovirao je otvorenje Zadruge između poljoprivrednika i radnika (Cooperativa fra agricoli e operai), a koja se kasnije spojila sa zadrugama socijalista iz Trsta, Istre i Friulija, a u lipnju iste godine Zadružne banke (Banco cooperativo agricolo-operaio di prestiti e risparmio). Za direktora je imenovan
Ritossa, a za zamjenika Giovanni Ferenaz. Zadružna banka je djelovala do poslije njegove smrti, a Zadruga do početka 1945. 

Agostino Ritossa svojim je angažmanom doprinio i kulturnom životu Vižinade. Godine 1907. mjesto nije imalo dvoranu za održavanje kazališnih predstava, ali se za kazališne potrebe koristila jedna privatna prostorija u Ritossinoj kući koja je mogla prihvatiti maksimalno
pedesetak osoba. S dolaskom fašističke vlasti, Ritossa napušta rodnu Vižinadu, ali se uskoro vratio kako bi obavljao funkciju općinskog liječnika. Umro je u Vižinadi 1933. i pokopan na groblju Božje Polje
kod Vižinade. U studenom 1976., povodom četrdesete obljetnice smrti doktora Agostina Ritosse, na groblju Božje Polje, upriličeno je postavljanje spomen-ploče na njegovu nadgrobnom spomeniku, koja osim tekstualne zahvale ima i brončani portret tršćanskog autora Tristana Albertija. Agostino Ritossa bio je među vodećim organizatorima socijalističkog pokreta u
Istri početkom 20. stoljeća. Zahvaljujući njegovu političkom djelovanju Vižinada
je postala prepoznatljiva i specifična sredina upravo po socijalističkom modelu
upravljanja.