Nacionalne manjine

VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE VIŽINADA
CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DEL COMUNE DI VISINADA

Vijeće je institucija manjinske samouprave osnovana s ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja pripadnika talijanske nacionalne manjine na području Općine Vižinada, te radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u jedinici regionalne samouprave. Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/2002,47/10,80/10 i 93 /11) dana 5. svibnja 2019. konstituirano je Vijeće talijanske nacionalne manjine koje broji 10 članova. Predsjednik Vijeća je Lidia Legović, Zamjenik Predsjednika je Fulvio Circota, a Tajnik Vijeća je Neda Šainčić Pilato.