UPU turističkog razvojnog područja Paljari

Urbanistički plan uređenja turističkog razvojnog područja Paljari je dugoročni prostorno-planski dokument, koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planovima šireg područja Prostornim planom uređenja Općine Vižinada – Visinada (Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/04 i 4/04; Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 4/15, 8/16) i Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari (Službene novine Općine Vižinada -Visinada, br. 07/20) utvrđuje smjernice za uređenje, osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora unutar područja njegova obuhvata. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari objavljena je u Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada br. 2/21.