Strateški plan razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada

Naziv projekta: Strateški plan razvoja turizma na području Općine Vižinada-Visinada od 2018. do 2025.

Ciljevi projekta: 
Strateški plan razvoja turizma na području općine Vižinada od 2018. do 2025. godine uvažava načelo održivog razvoja. Stoga ispred ovog dokumenta kao takvog postavljeni su sljedeći ciljevi:

  • Provesti mjerenja i ocijeniti kvalitetu ponude turističke destinacije Vižinada.
  • Metodom anketiranja i provođenja fokus grupa ispitati ključne dionike.
  • Analizirati prikupljene podatke korištenjem deskriptivnih statističkih metoda te metodama faktorske analize i analize sadržaja.
  • Istražiti i analizirati sadašnje stanje i položaj turističke destinacije Vižinada.
  • Definirati razvoj turističke destinacije Vižinada.

Opis projekta: Ovim dokumentom istražene su i definirane relevantne značajke razvojnog procesa turističke destinacije Vižinada. Istražilo se sadašnje stanje te se anticipiralo buduće stanje u funkciji razvoja destinacije Vižinada. Naglašavajući orijentiranost razvoja prema budućnosti, definiralo se gdje je turistička destinacija Vižinada u turističkoj ponudi danas, a gdje mora, uslijed sve naglašenije i izražajnije dinamike, biti u budućnosti kako bi spremno i konkurentno odgovorila na nove zahtjeve potencijalnih turista i aktivnosti konkurenata. Projekt je obuhvatio više aktivnosti: desk istraživanja, obilazak terena, anketiranje dionika, anketiranje fokus grupa te održavanje radnih sastanaka s radnom skupinom Općine Vižinada.

Izvori financiranja: Projekt je financiran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85%) i proračuna Republike Hrvatske (15%) temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020. (NN br. 71/16, 15/17, 17/17 i 27/17), Natječaja za provedbu Podmjere 7.1 „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zašite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“. Ukupna vrijednost potpore iznosi 154.375,00 HRK.Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) iznosi 131.218,75 HRK, a iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore) iznosi 23.156,25 HRK.