Program ukupnog razvoja

Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 22.12.2015. godine usvojilo je Program ukupnog razvoja Općine Vižinada-Visinada 2015-2020. kojeg možete preuzeti u nastavku:

Općina Vižinada-Visinada započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Vižinada-Visinada 2015-2020. Odluku o započinjaju postupka možete preuezeti ovdje.

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13), te članka 23. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnik Općine Vižinada-Visinada, dana 21. prosinca 2016. donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Vižinada-Visinada 2015-2020. Odluku možete preuzeti ovdje.