Strategije razvoja

Strateški plan razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada

Naziv projekta: Strateški plan razvoja turizma na području Općine Vižinada-Visinada od 2018. do 2025.Ciljevi projekta: Strateški plan razvoja turizma na području općine Vižinada od 2018. do 2025. godine uvažava načelo održivog razvoja. Stoga ispred ovog dokumenta kao takvog postavljeni su sljedeći ciljevi: Provesti mjerenja i ocijeniti kvalitetu ponude turističke destinacije Vižinada. Metodom anketiranja i provođenja fokus grupa ispitati […]

Program ukupnog razvoja

Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 22.12.2015. godine usvojilo je Program ukupnog razvoja Općine Vižinada-Visinada 2015-2020. kojeg možete preuzeti u nastavku: PUR Općina Vižinada I. DIO PUR Općina Vižinada II. DIO Općina Vižinada-Visinada započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Vižinada-Visinada 2015-2020. Odluku o započinjaju postupka […]