Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada
Kratki opis projekta: Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada koje
je sastavni dio Općine Vižinada-Visinada.
Glavni cilj projekta je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta kako bi se u naselju Vižinada stvorili
nužni uvjeti za sigurnu igru djece na dječjem igralištu te kako bi se doprinijelo ostvarenju njihovih prava
iz Konvencije o pravima djeteta: pravo na životni standard, na igru i slobodno vrijeme. Izgradnjom i
opremanjem dječjeg igrališta povećat će se kvaliteta života i omogućit aktivno provođenje slobodnog
vremena djece. Cilj ovog projekta je i poticanje djece da se bave sportom i borave na svježem zraku.
Provedba projekta doprinijeti će razvoju lokalne zajednice, sigurnosti i kvalitete života na području
Općine Vižinada-Visinada.

Rezultati projekta:
· Izgrađeno dječje igralište u naselju Vižinada na kč. 4240, u vlasništvu Općine Tar-Vabriga
· Ugrađeno komplet igralište koje se sastoii od kućice s ljestvama i krovom, tobogana, ljuljačke,
penjalice s užetom uz kućicu (1 komplet)
· Ugrađena ljuljačka korpa (1 komad)
· Ugrađena igračka vrtuljak (1 komad)
· Ugrađena igračka dvostruka klackalica (1 komad)
· Ugrađena igračka opružna njihalica-slonić (1 komad)
· Ugrađen stol za presvlačenje djece (1 komad)
· Ugrađene igre iscrtane na antitraumatskoj podlozi od lijevane gume: „školica“, „mirror me- radi
sve što radim ja“, „poligon“ (1 komplet)
· Podignuta razina kvalitete života i mogućnost za aktivno provođenje slobodnog vremena na
zraku za djecu i mladež na području Općine


Ukupna vrijednost projekta iznosi 55.289,31 EUR, a iznos potpore EU 29.924,75 EUR. Projekt je
sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (90%) i
proračuna Republike Hrvatske (10%), a provodi se u okviru operacije 7.4.1 „Ulaganje u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ temeljem Podmjere 19.2 ”Provedba operacija
unutar CLLD strategije” u okviru Mjere 19 ”Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER
(CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)”, LAG-a „Sjeverna Istra“ iz Programa ruralnog
razvoja 2014.-2020