Službene novine

Odaberite godinu:

03/2023

Sadržaj

I Općinsko vijeće

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada
 • Odluka o osnivanju Komisije za imenovanje naselja, ulica i trgova na području Općine Vižinada-Visinada
 • Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2022. godini
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada u 2023. godini
 • Etički kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Vižinada-Visinada
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada – Visinada za 2022. godine
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada za 2023. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove obnove crkve sv. Barnabe (II faza)
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove izgradnje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vižinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove uređenja nogostupa u naselju Vižinada
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za radove uređenja potpornog zida i branika uz cestu u naselju Filipi
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste i puteve
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge održavanja nerazvrstanih cesta, puteva i staza

02/2023

Sadržaj

II Općinski načelnik

 • Odluka o izmjenama Pravilnika o poslovanju i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada

01/2023

Sadržaj

II Općinski načelnik

Plan nabave Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada