Poduzetništvo i obrtništvo

Gospodarski razvoj uzima sve više maha na području Općine Vižinada, a zastupljene su sve grane, od proizvodnje i građevine do poljoprivrede, trgovine te uslužnih i turističkih djelatnosti. Na području općine aktivno je više od 40 obrta i više od 90 OPG-ova.

Općina u zakup redovito daje poslovne prostore i zemljišta putem javnih natječaja, na temelju Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora, što omogućava gospodarstvenicima i poljoprivrednicima da u većem opsegu i na kvalitetniji način obavljaju svoje djelatnosti i prezentiraju proizvode. Jedan od takvih primjera je vrlo uspješni kreativni centar za dizajn i komunikacije Studio Sonda d.o.o. čija je zgrada izgrađena na općinskom zemljištu temeljem ustupljenog prava građenja, što je svakako bio oblik poticaja da bi ova tvrtka ostvarila uspjeh i značajan plasman na području tržišta u kojem djeluje. 

Cilj Općine je i poticanje investitora na ulaganje u neiskorištene zgrade i zemljišta kroz različite programe javno-privatnog partnerstva, a jednako tako imamo redoviti program davanja u zakup poljoprivrednih zemljišta po povoljnim uvjetima. Informiranje i educiranje poljoprivrednika dio je funkcioniranja Općine, a u planu su poticanje ekološke poljoprivrede, kao i izrada programa poticaja za gospodarstvenike. Jedan od kapitalnih planiranih projekata Općine je i izgradnja poslovne zone, za što ćemo nakon rješavanja formalno-pravnih pitanja i izrade tehničke dokumentacije aplicirati na EU fondove.

Korisni linkovi i informacije iz područja poduzetništva:

Gospodarstvo i poduzetništvo:

Turizam:

Poljoprivreda:

Ostalo: