Turizam

U posljednjih nekoliko godina Vižinada je doživjela turistički procvat i postala prepoznatljiva turistička destinacija za boravak, obilazak kulturnih dobara i lokalne ponude, ili dolaska na manifestacije koje već imaju tradicionalan karakter. Općina Vižinada nalazi se u zapadnom dijelu Istarskog poluotoka, nedaleko od grada Poreča, te je u prošlosti bila sastavni dio bivše općine Poreč. Od Poreča je udaljena desetak kilometara te se nalazi na približno polovini udaljenosti između Pule i Trsta. 

Svojom slikovitošću, povijesnim znamenitostima, odličnim smještajnim kapacitetima (kako apartmanima, tako i kućama za odmor), sjajnom ponudom lokalnih OPG-ova te netaknutom prirodom kroz koju vode pješačke i biciklističke staze, Vižinada privlači sve veći broj turista, čime turizam kao grana kontinuirano dobiva na značaju kao iznimno važan segment u razvoju Općine. 

Vižinada ostvaruje preko 50.000 noćenja na godinu sa smještajnim kapacitetima koji uključuju više od 1000 kreveta, a među njima prednjače kuće za odmor. S obzirom da je već najavljena izgradnja prvog hotela u Vižinadi, jednako kao i turističkog naselja, jasno je da Vižinada predstavlja izniman potencijal za investitore te smo uvijek otvoreni za suradnju u smislu ulaganja u hotelske sadržaje i kampove na području općine, s obzirom da su prostornim planom predviđene lokacije za takvu vrstu investicija. Turistička zajednica Vižinade ima značajnu ulogu te provodi brojne aktivnosti iz područja turizma.

Za više informacija o turističkoj ponudi posjetite web stranicu Turističke zajednice Vižinada.

Poveznice na zakone vezane uz područje turizma: