Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18)  Općina Vižinada-Visinada izradila je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada, a kojeg je Općinsko vijeće usvojilo 29. srpnja 2019. godine.

Nakon što je Program usvojen, Općina Vižinada-Visinada zatražila je Istarsku županiju za izdavanje mišljenja, a Ministarstvo poljoprivrede za davanjem suglasnosti na predmetni Program. Suglasnost Ministarstvo poljoprivrede je izdalo dana 11. listopada 2019. godine.

Temeljem Programa Općina Vižinada-Visinada dalje će raspolagati predmetnim poljoprivrednim zemljištem. Putem natječaja, zemljište će se davati u zakup ili na prodaju.

Pregled katastarskih čestica uključenih u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vižinada-Visinada možete pregledati ovdje.

Kartografski prikaz čestica

Natječaji