Zbog epidemije smanjene donacije organizacijama civilnog društva

Situacija s epidemijom COVID-19 nametnula je okolnosti koje su primorale Općinu Vižinada da iznimno racionalno postupa s proračunskim novcem. Posljedica ove racionalizacije bila je i drugačija preraspodjela donacija organizacijama civilnog društva.

Uzimajući u obzir da se zbog nedavnih zabrana brojne aktivnosti organizacija civilnog društva nisu održale, ili su se održale smanjenim intenzitetom, općinska uprava donijela je nužnu mjeru smanjenja donacija udrugama. Za udruge će se izdvojiti ukupno 119.000 kuna, no ta brojka nije konačna. Isplate će ići u skladu s priljevom sredstava, a moguća su i dodatna smanjenja, ovisno o protuepidemijskim mjerama koje nas čekaju u budućnosti.
„Držim da se prema trošenju javnog novca treba ponašati odgovorno i pažljivo, a osobito u ovakvim kriznim i neizvjesnim situacijama kada je vrlo teško nešto planirati. Upravo zahvaljujući tome kako smo do sada radili, uspjeli smo realizirati brojne projekte i aktivnosti kojima se pridonosi kvalitetnijem življenju na području općine Vižinada, te vjerujem da ćemo i ovo razdoblje koje nam slijedi uspješno prebroditi.”– rekao je Marko Ferenac, načelnik Općine Vižinada.
Valja naglasiti da je trajanje epidemiološke situacije, kao i njezin krajnji ishod na proračunska sredstva Općine Vižinada, i dalje neizvjestan i nepredvidiv. Stoga će se kontinuirano pratiti prihodi, rashodi i racionalizacija poslovanja, posebice kada su u pitanju rashodi za redovan rad općinske uprave i svih korisnika te materijalni rashodi.
Tijekom epidemije kojoj još nije nastupio kraj, imperativ za sve nas bilo je odgovorno ponašanje, a odgovornost na svim poljima treba zadržati i dalje. U to svakako spada i financijska politika, a sve sa ciljem da iz ove situacije izađemo sa što manjim posljedicama. Uz međusobnu podršku, racionalan pristup i razumijevanje, proći ćemo uspješno i kroz nadolazeći neizvjesni period.

Dokumenti za preuzimanje