Završen prvi dio radova na obnovi Crkve sv. Barnabe

Kulturna baština na području Vižinade za nas ima neprocjenjivu vrijednost, i jedan od najvažnijih zadataka nam je sačuvati je i obnavljati u skladu s pravilima struke kako bi ostala u naslijeđe sljedećim generacijama, i svim posjetiteljima koji dolaze u naš lijepi kraj. S tim smo se motivima i odlučili na projekt obnove Crkve sv. Barnabe, a do sad je izvođač Kapitel d.o.o. iz Žminja završio prvi dio radova. Inače, radovima vrijednosti 20.100 eura s PDV-om obuhvaćena je zamjena krovišta crkve kako bi se zaštitile freske u unutrašnjosti, a projekt obnove financira se iz sredstava Ministarsva kulture i medija koji su za tu namjenu odobrili 15.661,29 EUR. U obnovi financijski sudjeluje i Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije te Općina Vižinada.

Drugi dio radova prije početka zahtijeva proces sondiranja (dubinske analize uz pomoć posebnih uređaja sa sondama), a sastoji se od restauracije unutarnjeg poda crkve te zamjene klupa. Za tu drugu fazu novac su dali Regione del Veneto i Istarska županija, a u svemu participiraju i Župa sv. Jeronima te Zajednica Talijana Vižinada, uz Općinu Vižinada kao investitora.