Završen projekt obnove crkve sv. Barnabe u Vižinadi        

Obnova crkve sv. Barnabe u Vižinadi odvijala se u nekoliko faza, a s ciljem njene valorizacije i zaštite kao vrijedne kulturne baštine. Crkva sv. Barnabe najveća je dvoapsidalna crkva u Istri nastala u doba romanike, izgrađena u 12. ili 13. stoljeću, a pregrađena i povišena u 17. ili 18. stoljeću. Taj je tip spomenika karakterističan za Orijent, posebno Bizant, odnosno Grčku i Cipar, gdje je sveti Barnaba bio levit, a svetog Pavla uveo je u apostolski zbor. Freske u crkvi prikazuju kristološki ciklus i jedne su od najznačajnijih u Istri, a u sklopu 14. stoljeća svakako daleko ispred svih drugih fresaka poluotoka i šire. Zbog svoje važnosti, crkva od 2021. godine ima status preventivno zaštićenog kulturnog dobra, te je Općina Vižinada-Visinada pokrenula proces njene cjelovite obnove.

Prva faza obnove odvijala se tijekom 2022. godine, a u sklope ove faze izvršeni su radovi na statičkoj sanaciji zidova, obnovi pročelja te je zamijenjena vanjska stolarija. Ukupna vrijednost radova prve faze iznosila je 51.863,35 eura, u kojima je Općina Vižinada-Visinada kao investitor sudjelovala s iznosom od 15.832,49 eura, dok su ostatak pokrili partneri sa sljedećim iznosima: Ministarstvo kulture i medija RH 13.272,28 eura, Regione del Veneto 18.000,00 eura, Župa sv. Jeronima 2.500,00 eura, Porečka i pulska biskupija 1.758,58 eura, te Zajednica Talijana Vižinada 500,00 eura.

Druga faza obnove odvijala se tijekom 2023. godine te je dovršena krajem veljače 2024. godine. U ovoj fazi izvršeni su radovi na sanaciji i uređenju krova te radovi unutarnjeg uređenja u smislu sanacije opločenja poda, restauracije nadgrobnih kamenih ploča, te restauracije postojećih i izvedbe novih klupa prema uzoru na postojeće. Građevinsko-obrtničke radove izvodila je tvrtka Kapitel d.o.o. iz Žminja uz stručni nadzor tvrtke Istra inženjering d.o.o. iz Poreča, dok je stolarske radovi izvodio lokalni stolarski obrt Finestra. Svi radovi obnove izvršeni su u skladu s posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Puli. 

Ukupna vrijednost radova II. faze obnove iznosila je 51.857,90 eura u kojima je Općina Vižinada-Visinada kao investitor sudjelovala s iznosom od 7.596,61 eura, dok su ostatak pokrili partneri sa sljedećim iznosima: Ministarstvo kulture i medija RH 15.661,29 eura, Regione del Veneto 18.400,00 eura, Istarska županija 4.700,00 eura, Župa sv. Jeronima 4.000,00 eura, te Zajednica Talijana Vižinada 1.500,00 eura.

U obnovu crkve sv. Barnabe ukupno je uloženo 103.721,25 eura, pri čemu udio Općine Vižinada-Visinada iznosi ukupno 23.429,10 eura, odnosno 22,6%. Ovim projektom značajno se pridonijelo očuvanju naslijeđene kulturne baštine te će se u obnovljenoj crkvi ubuduće moći održavati vjerski i kulturni sadržaji, sve u cilju njene valorizacije. Crkva će biti otvorena i za posjetitelje tijekom turističke sezone što će pridonijeti i obogaćivanju turističke ponude u Vižinadi.

Općina Vižinada-Visinada zahvaljuje svim partnerima koji su sudjelovali u obnovi crkve, a njena inauguracija planira se u lipnju 2024. godine na dan njenog zaštitnika sv. Barnabe.