Zasjedalo Općinsko vijeće: Usvojena strategija razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada

Dana 24. veljače 2020. godine održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada na kojoj je usvojen Strateški plan razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada u razdoblju od 2018.-2025. godine, a kojeg je izradila tvrtka Key Consulting d.o.o. Također, usvojena je i Strateška procjena utjecaja na okoliš navedenog dokumenta, koja je pokazala kako isti neće imati znatnijih utjecaja na sastavnice okoliša.

Ovi dokumenti ukupne vrijednosti 174.875,00 kn financiraju se iz Programa ruralnog razvoja RH, kroz operaciju 7.1.1., a udio prihvatljivih troškova za koje je ostvarena bespovratna potpora iznosi 154.375,00 kn, dok ostatak od 20.500,00 kn snosi Općina Vižinada-Visinada.

Strategijom razvoja turizma želimo definirati smjernice budućeg razvoja s konkretnim mjerama, a čiji je cilj povećanje broja posjetitelja kroz podizanje kvalitete sadržaja, stvaranje nove turističke ponude i povezivanje svih dionika, čime bi se utjecalo na povećanje ukupnih benefita za cjelokupnu destinaciju, rekao je načelnik Marko Ferenac pritom naglašavajući kako je fokus bio na kvaliteti, a ne na kvantiteti. Zahvalio je izrađivačima na detaljnoj i kvalitetnoj razradi strategije, ali i članovima radne skupine, kao i svim građanima i osobama koji su se aktivno uključili u izradu ovog važnog dokumenta.

Robert Ribarić iz tvrtke Key Consulting d.o.o. predstavio je tijek izrade strategije te naglasio glavne mjere koje će se provoditi u cilju održivog razvoja turizma. Posebno važno je to što su se u samu izradu uključili brojni građani, obrtnici, OPG-ovi, odnosno osobe koje su na bilo koji način povezane s turističkom djelatnošću na području općine Vižinada-Visinada. Strategiju je provodila radna skupina imenovana od strane načelnika, te se razrada odvijala kroz nekoliko fokus skupina. Predstavljanje strategije za javnost izvršit će se u četvrtak, 27. veljače s početkom u 18 sati u prostorijama Zajednice Talijana u Vižinadi, u sklopu radionice za aktualne EU natječaje.

Osim ovih strateških dokumenata, Općinsko vijeće razmatralo je i usvojilo druge odluke, među kojima su odluke o odabiru izvođača za provođenje komunalnih aktivnosti, pokretanje postupaka nabave za vatrogasno spremište, multimedijalno opremanje Centra za posjetitelje Maraston te nabavu reflektora za nogometno igralište Fabrika. 

Od ostalih odluka važno je istaknuti i odluku o zamjeni nekretnina u vlasništvu općine za nekretnine u privatnom vlasništvu, kojom će se konačno riješiti pitanje zgrade stare oštarije koja svakim danom sve više propada. Naime, zamjena je provedena putem javnog natječaja za nekretnine u vlasništvu Marina Rossia, koji je iskazao interes da zgradu stare oštarije s pripadajućim dvorištem privede funkciji stambeno-poslovne namjene s naglaskom na ugostiteljstvo i turizam.