Vižinadi ponovo najviša ocjena za transparentnost proračuna

Općina Vižinada je i ove godine dobila Priznanje Instituta za javne financije (IJF) koji svake godine analizira proračunsku transparentnost hrvatskih županija, gradova i općina. Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije, a mjerena je brojem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim mrežnim stranicama.

Detaljna analiza istraživanja transparentnosti kroz godine dostupna je na interaktivnoj karti: https://www.ijf.hr/transparentnost

Osim toga, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio nam je 39.400,00 kuna potpore, odnosno 40% opravdanih troškova za provedbu projekta pod nazivom „Pametna i transparentna općina“ kojim se nabavlja nova računalna oprema, te aplikacije za prihvat e-računa kojom će se ubrzati i olakšati vođenje računovodstva. Uz to nabavit će se i aplikacija (web platforma) za prikaz svih isplata iz proračuna putem koje će svi zainteresirani moći pratiti kako se troši javni novac, a sve to će se moći vršiti putem novih internetskih stranica općine čija je izrada isto tako sufinancirana iz spomenutog Fonda. Na ovaj način podiže se stupanj transparentnosti općine te se građanima olakšava pregled svih isplata, potiče ih se na uključivanje u procese planiranja te u konačnici imat će mogućnost dobivanja više informacija o radu općinske uprave.