VIŽINADA: Staru oštariju Marino Rossi preuredit će u stambeno-turistički objekt

Pitanje stare oštarije u centru Vižinade konačno će se riješiti, jer zgrada svakim danom sve više propada nakon dugo godina nekorištenja. Stara oštarija je, naime, dobila novog vlasnika koji će joj udahnuti novi život i novu namjenu – postat će reprezentativan poslovno-stambeni objekt namijenjen za ugostiteljstvo i turizam.

Općina je nakon provedenog javnog natječaja na zadnjoj sjednici Vijeća donijela odluku o izboru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zamjeni nekretnina. Konkretno, tri  katastarske čestice u općinskom vlasništvu time će se zamijeniti s tri katastarske čestice sumještanina Marina Rossija, poznatog vinara iz naselja Bajkini. Naime, općina već ima svoj vlasnički udio u tim građevinskim parcelama – konkretno jednu trećinu. Radi se o ukupno 9.038 četvornih metara koje se nalaze u naselju Vižinada.
-Dvije čestice su u zoni stambene namjene i postat će stopostotno vlasništvo općine (ukupno 3.107 kvadrata), kojima ćemo odsad moći slobodno raspolagati. Treća čestica nalazi se u izdvojenom građevinskom području sportsko rekreacijske namjene s mogućnošću gradnje hotela. Ona je nakon ove odluke o zamjeni postala općinska u dvije trećine vlasništva, a jednu trećinu ima treća osoba s kojom će se općina pokušati dogovoriti oko budućeg raspolaganja, pojasnio je načelnik Marko Ferenac.

Procijenjena vrijednost općinske imovine je 1,68 milijuna kuna, a Rossijevih građevinskih zemljišta 1,81 milijuna kuna. Nekretnine će se zamijeniti po principu “vrijednost za vrijednost”, uz obvezu plaćanja razlike procijenjene tržišne vrijednosti u korist Rossija u iznosu od 135,8 tisuća kuna. Načelnik je pritom napomenuo kako se na zamjenu nekretnina plaća porez na promet nekretnina te će se od tog iznosa 3 posto ukupne vrijednosti općinskih nekretnina vratiti u općinski proračun. Tako da će razlika koju će općina na kraju platiti Rossiju biti 85 tisuća kuna.

U tri općinske čestice koje idu u zamjenu prema katastarskoj kulturi spadaju vinograd, oranica i kuća, odnosno stara oštarija. Te tri parcele nakon provedbe parcelacijskog elaborata predstavljaju jednu katastarsku česticu 3331/2 koja predstavlja zgradu mješovite uporabe s dvorištem.

Kad se stara oštarija obnovi bit će to reprezentativan kompleks koji će s novom ponudom privlačiti nove goste u Vižinadu, a što se podudara i sa nedavno usvojenim strateškim planom razvoja turizma na području općine Vižinada.

-Stara oštarija usred mjesta predstavlja ruglo već godinama. Bilo je raznih pokušaja da se stavi u funkciju i konačno smo našli prihvatljivi model za obje strane kako bi se konačno privela namjeni, zaključio je Marko Ferenac.