Usvojen Proračun Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu.

Na 31.sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada održanoj dana 23.12. 2020. godine usvojen je Proračun Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu planiran u ukupnom iznosu od 11,2 milijuna kuna, koji u ovim izazovnim vremena jamči daljnji razvoj i kontinuitet u pružanju ekonomskih, komunalnih i društvenih usluga, omogućavajući jednakost i ravnopravnost svih skupina u društvu, a izrađen je na temelju dosadašnjeg poslovanja, programa rada Općinskog načelnika i iskazanih potreba građana, uvažavajući prijedloge i amandmane vijećnika Općinskog vijeća.

Proračun za 2021. godinu raspoređen je u 17 različitih programa, od kojih se najviše ističu programi javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu putem kojih se na obrazovanje i predškolski odgoj planira utrošiti čak 1,6 milijuna kuna ili 14% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka. Upravo je obrazovanje i briga o djeci prioritet razvoja Općine Vižinada-Visinada te je zbog niza aktivnosti i projekata koji se financiraju iz općinskog proračuna, ali i zahvaljujući zajedništvu svih uključenih u razvoj, Općina Vižinada-Visinada zasluženo dobila prestižnu titulu Općina prijatelj djece.

I u vremenu krize nastavit će se brojne komunalne aktivnosti, od asfaltiranja i projekata odvodnje, do uređenja javne rasvjete i dječjih igrališta. Svakako će naglasak biti na europskim projektima kao što je rekonstrukcija vatrogasnog spremišta i uređenje poučno-rekreativne staza Prsten sv. Tome. Od većih projekata izdvaja se projekt rekonstrukcije raskrižja županijskih cesta u naselju Vižinada kojim bi se uz pomoć Županijske uprave za ceste Istarske županije, Ministarstva unutarnjih poslova i učešće Općine Vižinada-Visinada osiguralo veću sigurnost u prometu.

U 2021. godini nastavlja se i s pripremom projektne dokumentacije za nove projekte koji će se prijaviti na nove natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava, a temelj toga je i izrada Urbanističkog plana uređenja za naselje Vižinada kojim će se definirati razvoj sportsko-rekreacijske zone i mogućnost poticane stanogradnje čime će se dodatno potaknuti demografsku obnovu i omogućiti daljnji razvoj na području općine Vižinada-Visinada.

Predloženim proračunom obuhvaćen je i amandman kluba vijećnika IDSa za uređenje dječjeg igrališta u naselju Ferenci, dok je drugi amandman za uređenje nogometnog igrališta Fabrika odbijen iz razloga jer se projekt planira financirati iz EU i drugih fondova te će se po odobrenju sredstava isti planirati u proračunu, dok su za sljedeću godinu već planirana sredstva za zamjenu reflektora novim LED reflektorima. Treći amandman se odnosio na veću potporu Turističkoj zajednici te je isti usvojen djelomično, u svrhu realizacije dodatnih sadržaja za boravak gostiju u Vižinadi.

Proračun za 2021.godinu usvojen je sa 7 glasova ZA vijećnika SDPa i kandidacijske liste grupe birača, dok su vijećnici IDSa bili protiv predloženog proračuna.

Vijeće je usvojilo i druge odluke na dnevnom redu kao što su odobravanje natječaja za dodjelu 3 dodatne stipendije studentima, produljenje važenja strategije razvoja, odluku o zabrani izvođenja radova pikamiranja tijekom turističke sezone u razdoblju od 1.7. do 31.8., odluku o prodaji nekretnina po provedenom javnom natječaju i drugo.

Na kraju elektronske sjednice predsjednica Općinskog vijeća Neda Šainčić Pilato i općinski načelnik Marko Ferenac zahvalili su vijećnicima na rad i suradnji te poželili sretne blagdane i uspješnu i zdravu Novu 2021. godinu.