U Vižinadi uvedene nove naknade za novorođenčad i odobrene potpore gospodarstvu

Na jučerašnjoj sjednici Općinsko vijeće Općine Vižinada donijelo je niz odluka važnih za daljnji razvoj općine među kojima i odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističko razvojnog područja Paljari čime se stječu uvjeti za gradnju turističkog naselja u tom području. Osim toga Općinsko vijeće odlučilo je i o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske poljoprivrednim gospodarstvima i osobama koje su kroz protekla 2 natječaja ponudili najpovoljnije ponude, čime se stvaraju pretpostavke za daljnji razvoj poljoprivrede na području općine.

Ukupno je dodijeljeno 89 proizvodno-tehnoloških cjelina na rok od 25 godina, te je prije potpisivanja ugovora potrebno pribaviti još suglasnost Ministarstva poljoprivrede i mišljenje Istarske županije.

Zbog zakonskih izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donesena je statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta, kao i odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća. Sukladno novim izmjenama Općinsko vijeće će u novom sazivu brojati 9 članova, a zamjenik načelnika birati će se isključivo iz redova talijanske nacionalne manjine na zasebnoj listi.

Vijeće je usvojilo i strategiju upravljanja imovinom Općine Vižinada kojom se definiraju pristup i nove polazne osnove za gospodarenje i upravljanje imovinom u vlasništvu Općine kroz dugoročne ciljeve koji se ogledaju u održivom, ekonomičnom i transparentnom upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Vižinada. Temeljem razmotrenih zahtjeva građana usvojena je i odluka o prodaji nekretnina putem javnog natječaja, te je odlučeno i o drugim pitanjima građana vezanih uz komunalnu infrastrukturu.

Budući se aktualna pandemija koronavirusa odrazila i na poslovanje zakupnika, ugostiteljski objekti i udruge civilnog društva oslobađaju se plaćanja zakupnine za siječanj i veljaču, dok se ostalim zakupcima odobrava smanjenje u iznosu od 20% mjesečne zakupnine. Na sljedećoj sjednici razmotrit će se daljnje aktivnosti u svrhu pomoći i rasterećenja gospodarskog sektora.

Vijeće je razmotrilo i usvojilo odluke o pokretanju postupaka nabave za nastavak ažuriranja
i unosa baze prostornih podataka u cilju primjene pravila jednakosti u obračunu imovinskih
davanja, kao i za izvođenje radova uređenja dva nogostupa uz županijsku cestu u
naseljima Crklada i Ferenci kako bi se povećala sigurnost pješaka, osobito djece, u prometu. U planu je i označavanje pješačkih prijelaza na autobusnim stanicama, a uskoro započinju i radovi na uređenju raskrižja županijskih cesta u Vižinadi.

Naposljetku Vijeće je usvojilo prijedlog SDP-a Vižinada o povećanju naknada za novorođenu djecu čime za prvo dijete ostaje naknada od 2.000 kuna, dok se uvodi naknada za drugo dijete u iznosu od 3.000 kuna, za treće dijete 4.000 kuna, a za četvrto i svako sljedeće dijete naknada će iznositi 5.000 kuna. Ovom demografskom mjerom nastoji se dodatno pomoći mladim roditeljima te, uz novi dječji vrtić s jaslicama i ostale aktivnosti koje Općina provodi, osiguravaju se bolji uvjeti života i podiže životni standard.

Sjednici Vijeća prisustvovali su samo vijećnici SDP-a i nezavisne liste, dok su vijećnici IDS-a
izostali sa sjednice zbog osobnih razloga.