U Vižinadi održana 26. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak 6. srpnja Vijeće Općine Vižinada održalo je 26. sjednicu u Domu kulture uz poštivanje epidemioloških mjera, te je prihvatilo prve izmjene ovogodišnjeg proračuna u kojem su ukupni prihodi i primici smanjeni s prvobitno planiranih 22,02 milijuna kuna na 21,75 milijuna kuna, odnosno za 274 tisuće kuna. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci smanjeni su za 451 tisuću kuna, odnosno s prvobitno planiranih 23,31 milijuna kuna na 22,86 milijuna kuna.

– Na smanjenje planiranih prihoda i izdataka najviše utječe izostanak raznih programa i manifestacija, koje nisu održane zbog epidemije koronavirusa, pojasnio je općinski načelnik Marko Ferenac. Kako bi se ublažile posljedice epidemije Vijeće je donijelo Odluku o smanjenju plaćanja poreza na korištenje javnih površina radi postavljanja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga. Tako se porez ovom odlukom smanjuje za 50 posto, a odnosi se na razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna ove godine. 
Vijeće je dalo “zeleno svjetlo” za izradu Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari. Paljari d.o.o. zatražilo je, a Općinsko vijeće odobrilo, pokretanje postupka izrade UPU područja Paljari, na kojem investitor, vlasnik zemljišta, planira urediti turističke sadržaje. Investitor financira izradu UPU-a, a Općina vodi postupak, pojasnio je Ferenac, dodajući kako prema mišljenju županijskog Upravnog odjela za održivi razvoj u ovom slučaju nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Na pitanje Alena Lakovića: što će se graditi? Ferenac je odgovorio kako u zoni Paljari, koja je u prostornom planu utvrđena kao izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene, investitor planira izgraditi turističko naselje. Budući da Općina provodi postupak izrade UPU-a, Ferenac kaže kako će se zahvat izvoditi prema odredbama Prostornog plana Općine Vižinada, a Vijeće će o svemu pravodobno biti izvještavano. 
Novom, zapravo izmijenjenom Odlukom o visini grobnih naknada, godišnja naknada za jedno grobno mjesto s 55 kuna povećava se na 90 kuna, a za grobnice (za šest pokojnika) naknada se sa 164 kune povećava na 250 kuna. Vijećnici Alen Laković i Vedran Pilat smatraju kako ovo nije vrijeme za podizanje cijena i još jedan “udar” na standard građana. Ferenac je odgovorio kako su grobne naknade u Vižinadi najniže u okruženju te se nisu mijenjale od njihova uvođenja 90-ih godina, troškovi održavanja groblja su daleko veći, te prihodi od grobnih naknada nisu dostatni za podmirenje potreba uređenja groblja. Groblja su uvijek uredna i čista, svake se godine nešto uređuje, a tome treba pridodati i dio troškova plaća za komunalne radnike koji rade i na održavanju groblja. Do sada se od grobnih naknada godišnje uprihodilo 35 tisuća kuna, a sada bi to godišnje iznosilo 55 tisuća kuna. Načelnik se slaže s činjenicom da trenutno nije najbolje vrijeme za ovakve poteze, ali isto tako smatra da trenutni standard održavanja treba zadržati, a to košta, te da će osobito u vremenima koja dolaze to biti neophodno. Na to je predsjednica vijeća Neda Šainčić Pilato dodala: “ako čekamo, nikada nećemo povećati prihode”.
Vijeće je donijelo odluku o kupoprodaji poslovnog prostora. Naime, radi se o usklađenju sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Stoga je u novu odluku, osim odredaba o zakupu, uvrštena odredba o prodaji poslovnog prostora u općinskom vlasništvu. 
Donijeta je i odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vižinada. Njome se na području k.o. Vižinada zakupu izlaže 118,45 hektara ukupne početne zakupnine 60.176,11 kuna, na području k.o. Donja Mirna zakupu se izlaže 16,49 hektara ukupne početne zakupnine 7.019 kuna i na području k.o. Sveti Vital zakupu se izlaže 0,64 hektara početne zakupnine 338 kuna. O provedbi natječaja za zakup zemljišta skrbit će povjerenstvo u sastavu: Sanja Čohilj, Mladen Lač, Sara Rossi, Alen Laković i Neda Šainčić Pilato. 
Vijeće je također donijelo odluke o pokretanju postupka javne nabave za uređenje pristupne ceste i dogradnju kanalizacije u Zabregima te za uređenje pristupne ceste dječjem vrtiću. Na kraju je načelnik Ferenac izvijestio Vijeće kako se zbog mjera štednje, kako bi se ublažile posljedice epidemije, učiteljica koja vodi produženi boravak u osnovnoj Vižinadi neće zaposliti za stalno, već na određeno vrijeme i to tijekom rada produženog boravka. Dakle, neće raditi tijekom srpnja i kolovoza, kada traju školski praznici.   
Među vijećničkim pitanjima prevladavala su ona vezana uz prometnice, tako je Martina Dobrilović upozorila na potrebu obnove usporivača prometa, “ležećih policajaca” u Vranjem selu, a Vesna Radešić na, kako kaže, “uništenu” cestu u Bukorima. Naime, ondje je zbog prijevoza građevinskog materijala cesta razrovana što otežava promet, pogotovo osobnih automobila. Ferenac je na to odgovorio kako je upoznat sa stanjem ove prometnice, stoga će zatražiti od izvođača radova da se prometnica dovede u prijašnje stanje.