Tečaj za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida

U organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč i Općine
Vižinada-Visinada tečaj će se održati u prostorijama Zajednice Talijana
Vižinada dana 20. i 21. veljače 2015. godine.

Tečaj započinje 20. veljače 2015. godine u 16,00 sati.

Sa sobom treba donijeti:

  1. Osobnu iskaznicu
  2. Fotokopiju svjedodžbe o završenom školovanju
  3. 350,00 kn – naknada za tečaj