Rezultati izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova vijeća nacionalnih manjina te predstavnika nacionalnih manjina u Općini Vižinada-Visinada  7. svibnja 2023., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 7. svibnja 2023. utvrdilo je i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Objavljeno u 14:08 sati, na dan 08. svibnja 2023. godine