Recikloman spašava budućnost

Dana 11.09.2019. u područnom vrtiću Vižinada sa početkom u 10.00 sati održati će se kostimirana predstava za djecu „Recikloman spašava budućnost” koju izvodi glumačka skupina Teatra naranča. Predstava je edukativnog karaktera, na temu održivog gospodarenja otpadom. Djecu će i na zabavan način upoznati s pojmovima kao što su recikliranje, sprječavanje nastajanja otpada i ponovna upotreba predmeta kroz lik superheroja Reciklomana. Cilj izvođenja predstava je probuditi svijest djece predškolskog uzrasta o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom.

Predstava je organizirana u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.838,88 kn od čega je 500.000,00 (83%) bespovratnih sredstava Europske unije.