Proračun Općine Vižinada iznosi 10,9 milijuna kuna i usvojen je jednoglasno

U ponedjeljak 20. prosinca jednoglasno je usvojen prijedlog Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu planiran u ukupnom iznosu od 10,9 milijuna kuna, koji u ovim izazovnim vremena jamči daljnji razvoj i kontinuitet u pružanju ekonomskih, komunalnih i društvenih usluga, omogućavajući jednakost i ravnopravnost svih skupina u društvu, a izrađen je na temelju dosadašnjeg poslovanja, programa rada općinskog načelnika i iskazanih potreba građana.

Proračun za 2022. godinu raspoređen je u 17 različitih programa, od kojih se najviše ističu programi javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu putem kojih se na obrazovanje planira utrošiti gotovo 1,7 milijuna kuna ili 15% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka. Upravo je obrazovanje i briga o djeci prioritet razvoja Općine Vižinada-Visinada te je zbog niza aktivnosti i projekata koji se financiraju iz općinskog proračuna, ali i zahvaljujući zajedništvu svih uključenih u razvoj, Općina Vižinada-Visinada zasluženo dobila prestižnu titulu Općina prijatelj djece.

I u vremenu krize nastavit će se brojne komunalne aktivnosti, od asfaltiranja i projekata cesta, do uređenja javne rasvjete i dječjih igrališta. Svakako će naglasak biti na europskim projektima, kao što je rekonstrukcija nogometnog igrališta Fabrika, uređenje poučno-rekreativne staze Prsten sv. Tome i obnova crkve sv. Barnabe, koji su prijavljeni na EU natječaje. Od većih projekata izdvaja se dovršenje rekonstrukcije raskrižja županijskih cesta u naselju Vižinada, uređenje nogostupa prema dječjem vrtiću, rekonstrukcija dječjeg igrališta u jezgri naselja Vižinada, uređenje dječjeg igrališta u naselju Ferenci, djelomična obnova zgrade općinske uprave, uređenje potpornog zida uz cestu u Filipima i Vižinadi, rekonstrukcija javne rasvjete u Zabregima i drugo.

U 2022. godini nastavlja se i s pripremom projektne dokumentacije za nove projekte koji će se prijaviti na nove natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava, a temelj toga je i izrada UPU-a za naselje Vižinada, kojim će se definirati razvoj sportsko-rekreacijske zone i mogućnost poticane stanogradnje. Time će se dodatno potaknuti demografska obnova i omogućiti daljnji razvoj na području općine Vižinada-Visinada. Također, započet će se s projektiranjem nove zdravstvene stanice s dvije ambulante i ljekarnom, kako bi se mještanima, a osobito onima starije dobi, omogućila lakša dostupnost zdravstvenih usluga, s obzirom je postojeća ambulanta na katu, dok bi nova bila u prizemlju. Planiraju se pokrenuti i cjelovite izmjene i dopune prostornog plana u svrhu budućeg razvoja općine.

Proračunom je predviđeno i zapošljavanje komunalnog redara na pola radnog vremena kako bi uveli reda u prostoru te mogli u cijelosti provoditi odluke iz područja komunalnog gospodarstva. U tu svrhu se Općina prijavila i na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako bi ostvarila potporu za nabavu energetski učinkovitog električnog vozila koje će biti na korištenju komunalnom redaru te za druge potrebe općinske uprave. Osim toga nastavlja se proces digitalizacije i povećanja transparentnosti rada, budući da će od početka godine biti u funkciji nove web stranice općine, kao i sustav za praćenje trošenja svake proračunske kune.

– Zahvaljujem svima koji su pridonijeli izradi proračuna za iduću godinu. Nažalost sredstava uvijek nedostaje te nastojimo s onime što imamo napraviti najbolje što možemo, uz maksimalno korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova i drugih izvora. Stoga se nadam da će svi ovi projekti biti realizirani, budući da jamče daljnji razvoj općine – naglasio je načelnik Marko Ferenac te prilikom usvajanja proračuna zahvalio svim vijećnicima što su podržali proračun, uz želju da svi zajedno doprinose razvoju općine i uređenju naselja.

Uz izglasavanje proračuna općinsko vijeće donijelo je i druge odluke bitne za funkcioniranje Općine Vižinada, a među njima je i Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini. Usvojena je na isti način i s jednakim uvjetima kao i ona za 2021. godinu, što znači da se zabranjuju samo radovi pikamiranja u razdoblju od 01.srpnja do 31.kolovoza, dok se svi ostali radovi u periodu zabrane mogu izvoditi u vremenu od 9 do 18 sati. Mišljenja smo da svi trebaju raditi i živjeti, a s obzirom da su naša naselja disperzirana, smatramo da kompletna zabrana radova nije potrebna.
Također, na sjednici je donesena i Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. Drugim riječima, javnim dobrom se proglašavaju čestice na kojima je izgrađeno dječje igralište i parkiralište u naselju Vižinada, a sve u cilju pripreme projekta rekonstrukcije igrališta, za što ćemo se kandidirati na natječaj za dobivanje sredstava iz EU fondova.
Vodili smo računa i o sigurnosti naših mještana, pa je općinsko vijeće donijelo Suglasnost na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova. Suglasnost na opće uvjete dobila je tvrtka Caminus d.o.o. iz Varaždina koja će obavljati dimnjačarske usluge na području općine Vižinada u narednih pet godina. Nakon općih uvjeta sklapa se ugovor s odabranim ponuditeljem, o čemu će mještani biti uskoro obaviješteni.