Priopćenje – Svako kućanstvo Općine Vižinada dobit će spremnike za odvajanje otpada

Podizanje ekološke svijesti
Svako kućanstvo Općine Vižinada dobit će spremnike za odvajanje otpada
Odvajanje otpada i briga o okolišu jedan su od prioriteta razvoja Općine Vižinada, pa je u tu svrhu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavio Općini  477 žutih i 477 plavih spremnika za odvojeno prikupljanje plastike te papira i kartona.

U ovome trenutku spremnici su na Košambri u Poreču, i bit će podijeljeni svim domaćinstvima čim se vlasništvo spremnika prenese na Općinu.  Nadamo se da će podjela započeti u što skorijem roku, kako bi građani mogli propisno odvajati otpad. To će, u konačnici, značiti i ukidanje zelenih otoka s  javnih površina, kao i smanjenje količina komunalnog (mješovitog) otpada.

Općina Vižinada još se 2018. godine prijavila na projekt kroz javni poziv FZOEU-a. Prema tom projektu se iz EU fondova, kroz program Konkurentnost i kohezija 2014-2020., sufinancira nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u visini od 85% troškova, na način da nabava ide preko Fonda, a Općina Vižinada participira u troškovima s udjelom od 15%. S tim uvjetima je i sklopljen ugovor te su spremnici dostavljeni sukladno odrednicama ugovora. Troškovi nabave za obje vrste spremnika iznose ukupno 199.112 kuna, od čega Općina daje 29.867 kuna. 

Iznimno smo sretni što je ovaj projekt napokon realiziran, i što ćemo kao općina postati područje u kojem svaki pojedinac odvaja otpad i razvija ekološku svijest, što je od nemjerljive važnosti za sve buduće generacije.