Priopćenje sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada održanoj dana 30. travnja elektronskim putem usvojeno je niz odluka i izvještaja.
U cilju ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo povodom proglašenja epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS-CoV-2 usvojene su dopune odluka o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu temeljem kojih su potom usvojene odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade i odluka o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa.

Odgoda plaćanja komunalne naknade odobrava se:

  • do 31. srpnja 2020. godine za gospodarske subjekte koji komunalnu naknadu plaćaju mjesečno za razdoblje od 01. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine,
  • do 31. srpnja 2020. godine za fizičke osobe koje komunalnu naknadu plaćaju tromjesečno za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine, te
  • do 31. kolovoza 2020. godine za fizičke osobe koje komunalnu naknadu plaćaju tromjesečno za razdoblje od 01. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine.

Obveznicima kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos od 01. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane, odobrava se obročno, beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci te se za vrijeme trajanja mjera zabrane neće obračunavati zakonske zatezne kamate, niti će se donositi rješenja o prisilnoj naplati. Općinsko vijeće usvojilo je i odluku kojom se odobrava smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada i to zakupnicima kojima je obustavljen rad za mjesec ožujak u iznosu od 50% mjesečnog iznosa, a za mjesec travanj i svibanj u cijelosti, dok zakupnicima kojima je ograničen rad za mjesec ožujak i travanj u iznosu od 50% mjesečnog iznosa. U slučaju prestanka obustave rada prije 31. svibnja 2020. godine, oslobođenje za zakupnika kojima je obustavljen rad primijeniti će se razmjerno razdoblju obustave rada. Za sve obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Vižinada-Visinada, odgađa se plaćanja poreza na potrošnju na rok od tri mjeseca od mjeseca ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja. Na ovoj sjednici Općinsko vijeće usvojilo je i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu, te izvješća ostvarenja programa gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture u protekloj godini, kao i izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada u 2019. godini, te program korištenja tih sredstava u 2020. godini. Naposljetku usvojeno je i izvješće o stanju sustava civilne zaštite u 2019. godini te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za razdoblje od 2020. do 2023. godine.