PRikupljanje krupnog otpada na području općine Vižinada – Visinada

Općina Vižinada – Visinada u suradnji sa trvtkom USluga d.o.o. Poreč organizira prikupljanje krupnog otpada prema slijedećem rasporedu:

Lokacija: Vižinada trg, Crklada, Ferenci, Jadruhi, Ritopšin Brig

od 25.02. do 28.02.2017

Lokacija: Ohnići, Vrh Lašići, Bukori, Markovići, Bajkini

od 01.03. do 05.03.2017