Predstavnici Općine Vižinada sudjelovali na konferenciji „Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“ u Vinkovcima

Dana 7. rujna 2017. u hotelu „Slavonija“ u Vinkovcima održana je konferencija „Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“ na kojoj se okupilo 80-ak vodećih  domaćih znanstvenika i stručnjaka u području skrbi o djeci, predstavnika lokalnih uprava i regionalnih samouprava iz cijele Hrvatske te organizacija i ustanova koje pridonose ostvarivanju dječjih prava na lokalnim razinama.

Konferencija je organizirana  u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ kojeg vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Na Konferenciji su otvorena ključna pitanja i teme važne za kvalitetan život djece, kao što su: uloga gradova i općina u razvoju usluga za djecu, gradske i općinske strategije za djecu, dječja participacija, ekonomski aspekti ulaganja u djecu, uloga lokalne zajednice u promicanju zdravlja i sigurnosti djece te važnost međusektorske suradnje i partnerstva.
Općina Vižinada ove se godina uključila u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te su tim povodom na konferenciji sudjelovali općinski načelnik Marko Ferenac, te buduće članice koordinacijskog odbora provedbe akcije Maja Šimonović Cvitko i Solidea Ferenac Perhat. Cilj akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici. Potrebno je zadovoljiti zahtjeve iz deset programskih područja važnih za život djece: (1) Programiranje i planiranje za djecu, (2) Financijska sredstva za djecu, (3) Podrška i potpora udrugama za djecu, (4) Dijete u sigurnom i zdravom gradu, (5) Zdravlje djece, (6) Odgoj i obrazovanje djece, (7) Socijalna skrb za djecu, (8) Kultura i šport za djecu, (9) Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i (10) Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece, te se po završetku akcije i ukoliko su svi zahtjevi ostvareni stječe prestižna titula „Općina – prijatelj djece“.
Više o samoj konferenciji možete saznati na stranicama Saveza Društava naša djeca Hrvatske.