Predstavljen projekt uređenja trga u Vižinadi

Dana 14. ožujka 2018. godine u prostorijama Zajednice Talijana u Vižinadi predstavljen je projekt uređenja trga u Vižinadi. Projekt je uvodno predstavio načelnik Marko Ferenac izrazivši zadovoljstvo projektnim prijedlogom te se zahvalio projektnom timu na kvalitetno odrađenom poslu.

Cilj ovog projekta je revitalizacija stare jezgre, odnosno osmišljavanje trenutne javne površine u esteteskom i funkcionalnom smislu, a što će utjecati na privlačenje novih investicija te povećati vrijednost okolnih objekata. Želja je postojeće stanje, koje sad više izgleda kao parkiralište, nego kao glavni općinski trg, pretvoriti u sadržajan i lijepo uređen prostor, prilagođen za društvena okupljanja. Ovim se projektom zaokružuje cjelina trga na kojem se nalaze kulturni spomenici, crkva, škola, centar za posjetitelje te stara škola u kojoj se potencira razvoj hotelsko-ugostiteljskog sadržaja.
Autori projekta su Marko Deković i Ivana Rašpolić, a suradnik na projektu Domagoj Martinović. Marko Krajina i Goran Bulatović riješili su statiku, Nenad Sinožić i Marijan Ilijašić, projektirali su rasvjetu, a Marko Dodich autor je 3D vizualizacije kojom je popraćena prezentacija.
Marko Deković je u svom izlaganju pojasnio detalje projekta, te se osobito dotaknuo povijesnih elemenata koji su bili glavna nit vodilja u osmišljavanju prostora. Središte Vižinade nije zaštićena cjelina, ali se unatoč tomu nastojalo pribaviti stručno mišljenje prije pokretanja ovog značajnog graditeljskog zahvata. Projektiranju je prethodila izrada konzervatorske i urbanističke studije uređenja središta Vižinade. Na temelju tih dokumenata i prostorne analize nastalo je projektirano rješenje.
Vižinada se kao urbano naselje počela razvijati u 18. i 19. stoljeću na padini brijega, što je razlikuje od ostalih istarskih gradića podignutih na vrhu brijega. Iz prvih katastarskih prikaza s početka 19. stoljeća vidi se kako Vižinada ima dva trga, jedan ispred župne crkve, a drugi oko javne vodospreme. Između ova dva trga bila je palača Fachinetti, koja je grad dijelila na sakralni i svjetovni prostor.
Vižinada doživljava preobražaj 1969. kad se ovdje snima američki ratni film “Kelly’s Heroes”. Tijekom filma, kao poprište radnje uništen je veliki dio urbanog središta. Za potrebe filma srušene su palače De Leon, južno od javne vodospreme i palača Fachinetti. Na prostoru nekadašnjih zgrada s južne strane javne vodospreme izgrađena je škola, koja je donekle vratila život u središte Vižinade, dodao je Deković, naglasivši kako je to nekadašnje središte urbane Vižinade, spletom nesretnih okolnosti sada prostor koji “bježi na sve strane”. Novim trgom stvaraju se odvojene cjeline, ne samo kao povijesna reminiscencija već i zbog potreba vjerskih i svjetovnih događanja. “Glavo pitanje kojim smo se vodili je, da trg lijepo izgleda. Naš je konačni cilj, ali i općine kao naručitelja, da se uredi središnji dio naselja u nadi da će se privući investitore i obnoviti nestalo urbano tkivo”, naglasio je Deković. Iako nije predviđeno ovim projektom od stare škole prema Sv. Barnabi može se izgradi ulični niz, zgrada stare škole može se provesti nekoj gospodarskoj namjeni, a nije isključena ni mogućnost da se i na prostoru nekadašnje palače Fachinetti podigne neka zgrada.
Ideja ovog projekta je ponovna urbanizacije središta Vižinade.  Središnji prostor trga, ispred kuće Maraston, namijenjen je pješacima, a bočno, istočnije od njega, je parkirni prostor, kao i iza kuće Maraston. Na mjestima gdje je očuvamo staro popločenje omogućit će se prezentacija tog povijesnog sloja. Prometne površine pokrit će se asfaltom, a one namijenjene pješacima kamenim pločama. Na sjevernoj strani, uz kuću Maraston je prostor za pozornicu koji diktira kosina koja se odavde spušta uz kuće na istoku trga prema školi. Na ovom se prostoru ujedno nalazi i glavna okosnica oblikovanja trga, a to su tribine kojima se rješava denivelacija terena. Tribine su i prostor za zelenilo, a linijom u podu trga označit će se nekadašnja palača Fachinetti.  Urbana oprema bit će prilagođena ideji stvaranja jednog smirenog prostora mediteranskog karaktera koji bi svima bio ugodan. Trg će naravno imati javnu rasvjetu, klupe za sjedenje i stalke za bicikle te pametnu klupu.
Tijekom rasprave koja je uslijedila nekoliko je mještana upozorilo na neadekvatna prometna rješenja, pogotovo ona vezana uz parkiranje, ali i prilaz teretnim vozilima kućama tamošnjih stanara. Deković i Ferenac istaknuli su da je problematika prometa riješena, sve kuće imati će osigurane prilaze, te je predviđeno i okretanje školskog autobusa na način kako to funkcionira i danas. Što se tiče parkirališta predviđeno je nekoliko parkirnih mjesta iza kuće Maraston, a nekoliko iza stare škole što zacijelo neće biti dovoljno, ali će se paralelno s time naći adekvatno rješenje za parkirališnu zonu koja ne može biti na samom trgu.
Na primjedbu kako je na trgu premalo zelenila Deković je rekao kako su se projektanti pridržavali uputa konzervatora, dodajući kako u bližoj okolici ima dovoljno zelenila u kojem mogu uživati ljubitelji prirode.
Projektna dokumentacija je u završnoj fazi izrade te je plan ishoditi građevinsku dozvolu u naredna tri mjeseca, nakon čega bi se projekt aplicirao za financiranje na jedan od europskih ili nacionalnih natječaja za financiranje. Izrada projektne dokumentacije prijavljena je na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te se uskoro očekuju rezultati ovog natječaja.