POZIV ZA UPISE DJECE U DJEČJE VRTIĆE ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

Na temelju članka 10. stavak 1. Obveznih uputa za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 8/20 i 4/21) Povjerenstvo za provođenje upisa u dječje vrtiće objavljuje POZIV ZA UPISE DJECE U DJEČJE VRTIĆE ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

Poziv se odnosi na upise djece u  sljedeće dječje vrtiće:

  • Dječji vrtić „Radost“ Poreč s područnim vrtićima u Baderni, Žbandaju,  Kašteliru, Sv. Lovreču i Vižinadi ,
  • Dječji vrtić-Scuola dell’infanzia „Paperino“ Poreč s područnim vrtićima u Varvarima, Velom Maju, Dračevcu i Taru (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić „Paperino“),
  • Dječji vrtić „Crvenkapica“,
  • Dječji vrtić „101 dalmatinac“.

Zahtjevi za prijem djece u vrtiće podnose se od 3. do 21. svibnja  2021. godine.