Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Vižinada – Visinada

Općina Vižinada-Visinada, temeljem članka 8. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada broj 04/09) dodjeljuje prigodom Dana Općine i blagdana Sv. Jeronima  javna priznanja.

Javna priznanja mogu biti:
–      Plaketa Općine Vižinada-Visinada
–      Zahvalnica Općine Vižinada-Visinada
–      Priznanje počasnog građanina Općine Vižinada-Visinada.
 
Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim (građanima), te pravnim osobama (tvrtkama, institucijama, ustanovama i udrugama), koje u svom radu i djelovanju značajno doprinose promicanju interesa Općine Vižinada-Visinada.
 
Sukladno tome pozivamo Vas da ukoliko ocijenite da u Vašoj sredini postoji fizička ili pravna osoba koja se može predložiti za navedena priznanja, Vaš prijedlog uputite Komisiji za izbor i imenovanja, Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada, najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine.
 
Odluku o dodjeli javnih priznanja donijet će Općinsko vijeće.
 

Komisija za izbor i imenovanja, Statut i Poslovnik