Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Vižinada – Visinada

Općina Vižinada-Visinada, temeljem članka 8. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 03/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst), dodjeljuje prigodom Dana Općine i blagdana Sv. Jeronima javna priznanja.
 

Javna priznanja mogu biti:

  • Plaketa Općine Vižinada-Visinada
  • Zahvalnica Općine Vižinada-Visinada
  • Priznanje počasnog građanina Općine Vižinada-Visinada.

 
Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim (građanima), te pravnim osobama (tvrtkama, institucijama, ustanovama i udrugama), koje u svom radu i djelovanju značajno doprinose promicanju interesa Općine Vižinada-Visinada.
 
Sukladno članku 9. Pravilnika o javnim priznanjima Općine Vižinada-Visinada pozivamo vas da ukoliko ocijenite da u vašoj sredini postoji fizička ili pravna osoba koja se može predložiti za navedena priznanja, uputite prijedlog  Komisiji za izbor i imenovanja, Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada, najkasnije do 01. rujna 2018. godine.
 
Odluku o dodjeli javnih priznanja donijet će Općinsko vijeće.
 

Preuzmi dokument:

Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Vižinada – Visinada