POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2022. GODINU

U pripremi je nacrt Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

Želja nam je u procesu kreiranja Proračuna, kao našeg najvažnijeg financijsko-planskog dokumenta, uključiti što veći broj zainteresiranih građana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna. Stoga pozivamo sve zainteresirane građane da nam dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu te na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna.

Prijedlozi se zaprimaju do 01.10.2021. godine putem obrasca kojeg je moguće preuzeti na internetskim stranicama Općine Vižinada-Visinada: https://www.vizinada.hr.
Prijedlozi se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada osobno ili poštom na adresu: Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18a, 52447 Vižinada, odnosno elektroničkom poštom na [email protected]

Svi zaprimljeni prijedlozi biti će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u proračun.