Poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu te projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu